slogan_beleven

Beleven

2000 jaar geschiedenis is vanuit Fort Wierickerschans in een oogopslag zichtbaar en beleefbaar. Op en rond Fort Wierickerschans is gevels lezen en landschap lezen een prachtige bezigheid. Het gehele aanzicht ontleden in onderdelen is waarachtig verrassend. Verkavelingen, waterstanden en waterlopen, dijken, bebouwingen, molenbiotopen, flora en fauna, infrastructuur, oude grensaanduidingen, kortom teveel om op te noemen. Om het een beleving te laten worden vereist het wel enige training.

Wij kunnen u hierbij van dienst zijn.

Unieke lokatie

Centraal gelegen in het Groene Hart ligt Fort Wierickerschans. Pal op de kruising van de Oude Rijn en de Enkele Wiericke. Beide watergangen hebben een rijke en roemruchte geschiedenis. De sporen van dit verleden zijn op vele plaatsen nog zichtbaar. Kavels en sloten zijn kenmerkend voor dit gebied. De bedrijfstak veehouderij heeft dit landschap al eeuwen in haar greep. Groene weiden worden beheerd door boeren. In de weilanden en de sloten en plassen is veel flora en fauna. Ook heeft handel, nijverheid en industrie hier veel te betekenen in deze regio. Een ontdekkingstocht is dan ook meer dan de moeite waard!

Beleef de omgeving

Van militair bolwerk tot knooppunt voor toeristische activiteiten en ontwikkelingen in het Groene Hart: het Fort Wierickerschans, gebouwd in 1673 als onderdeel van de Hollandse Waterlinie, draagt vandaag bij aan de geschiedenis van morgen. Nieuwe initiatieven, waarbij het verleden levend in beeld wordt gebracht, zullen de positie van het Fort als economische aanjager in dit gebied de komende jaren versterken. Het gebied wordt ontsloten door middel van wandel- en fietspaden en vaarverbindingen.

Impressie Fort Wierickerschans

Op vele manieren is Fort Wierickerschans te beleven, elke keer is de beleving anders. In de impressiefilm hiernaast kunt u een deel van de evenementen waar wij met plezier aangewerkt hebben bekijken.

Beschermen-Benutten-Beleven

Beschermen, benutten en beleven is op Fort Wierickerschans volledig van toepassing. Bij elke investering staat de doelstelling en het toekomstig gebruik centraal. Cultureel Commercieel Ondernemen is het motto voor het team dat werkzaam is op het Fort en zijn omgeving.

ONTDEK, BELEEF  EN GENIET VAN HET GROENE HART

Zelf beleven, wat een feest!

Offerte op maat of liever eerst wat meer informatie?
(0172) 611366 / info@fortwierickerschans.nl

logo_wierickerschans_los